Gazprom i indyjski Gail przenegocjowały kontrakt LNG

Gazprom i indyjski Gail potwierdziły, że kontrakt na dostawy do Indii LNG będzie realizowany od drugiego kwartału 2018 roku według wcześniej w 2012 r. zawartego kontraktu.

Strony negocjowały ceny kontraktu z Gazprom Marketing and Trading Singapore już od roku, jednak 16 stycznia poinformowały o zawarciu porozumienia i korekcie ceny dostaw.

Aleksander Miller powiedział, że rozmowy były napięte, ale udało się skorygować także harmonogram dostaw LNG.

Negocjacje były wywołane różnicami cen dostaw - LNG z Gazpromu kosztowało 7 dolarów z MBtu, gdy na rynkach spotowych cena wynosiła 5 dolarów.

temat