Energetyczna dyplomacja w Alejach

W niedawnym dużym opracowaniu Amerykańska gra energetyczna o Europę pokazywałem, jakie są cele biznesowe Waszyngtonu w Europie, jak kreuje rynki energetyczne, by móc na nie wejść, zakupić aktywa, ustanowić własne reguły gry. Szczegółowo poświęcony był temu odcinek drugi "Unia jako pole gry i amerykańscy sojusznicy".

Żeby to zilustrować, warto przytoczyć fragment jednej z depesz dyplomatycznych - przecieków z WikiLeaks, która pokazuje, jak to w szczegółach i konkretach zjawisko wyglądało. Jak pracowała dyplomacja amerykańska nad takimi krajami jak Polska.

Spotkanie w ambasadzie amerykańskiej 8 września 2008 roku było poświęcone głównie odwodzeniu PGNiG od inwestycji w Iranie. Jednak Douglas Hengel, podsekretarz stanu ds energii, spotkał się nie tylko z władzami PGNiG, ale także z przedstawicielami polskiego państwa z różnych ministerstw.

Przedstawił im tam amerykańskie zalecenia dotyczące polityki energetycznej. Przytoczmy w przekładzie za WikiLeaks:

Wysocy przedstawiciele sektora prywatnego (PGNiG) i rządu byli otwarci na przesłanie Hengel'a w sprawie bezpieczeństwa energetycznego. W czasie spotkania Hengel szczególnie naciskał, by Polska i jej europejscy koledzy działali by:

-- dokończyć liberalizację rynków energetycznych Unii, w tym także infrastrukturalnego połączenia rynków energetycznych i gazowych w jeden zintegrowany rynek, by uzyskać odporność na zewnętrzne naciski. Hengel podkreślił, że Rosja ma teraz naprzeciwko siebie 27 różnych rynków, gdy będzie miała jeden - sytuacja dramatycznie się zmieni.

-- wykorzystać krajowe alternatywy - w tym niekonwencjonalnego gazu (z łupków), technologii czystego węgla i paliw odnawialnych.

-- zachęcać przywództwo EU do sięgania do regionu kaspijskiego, podkreślając znaczenie jego strategiczne znaczenie dla Europy.

-- używać narzędzi konkurencyjnych Unii, by zdusić wszystkie wrogie działania Gazpromu.

Jak widać, są te same tezy, które słyszymy od lat jako "polską politykę energetyczną". Te właśnie działania Polski tak w kraju, jak i w Unii Europejskiej są najważniejsze, zabierają najwięcej czasu i wysiłków. Których potem nie starcza na polski węgiel.

cdn...

- - -
oryginał:

Private and public sector officials were generally receptive to DAS Hengel's messages on energy security. Throughout these meetings Hengel stressed the need for Poland and its EU colleagues to:
-- complete liberalization of EU energy markets, including to link their electricity and gas grids, thereby creating a single integrated market to better withstand any outside pressure. Hengel noted that today Russia faces 27 separate EU energy markets; if Russia faced one united market the dynamics would change dramatically.
-- explore domestic alternatives, including the possibility for unconventional gas, cleaner coal technologies and renewables.
-- encourage EU leadership to reach out to upstream Caspian producers, to underline their strategic importance to Europe.
-- use EU competition tools to thwart any predatory activities by Gazprom.

- - -
14 września, 2017

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz