Przemysł w Polsce: o 40% mniej energii

Struktura zużycia energii finalnej przez różne sektory w Polsce do 1990 do 2010 roku bardzo się unowocześniła. Najbardziej widoczne jest to w przemyśle. W 1990 roku zużywał ponad 25 mln ton odpowiednika ropy naftowej (toe), a w 2010 trochę ponad 15 mln toe. To spadek o 40%. Znacząco spadł także udział przemysłu w całości zużycia, o ponad 19 punktów procentowych (pp):

Energia_Polska_Sektory_zuzycia_1990-2010_Eurostat_A.jpg

Największy wzrost zanotował transport - z ponad 7 mln toe do ponad 18 mln - o 140%. Odpowiednio zwiększył się jego udział w bilansie konsumpcji: z 12,3% do 26,5% - o ponad 14 pp.

Zwiększyły zużycie także usługi - o 72% - i gospodarstwa domowe o - o 18%. Rolnictwo pozostaje na niezmienionym poziomie.

Myślę, że jest pewne wskazówka co do tej zagadki.

P.S. 7 sierpnia 2012.

W uzupełnieniu poprzedniego wykresu załączam jeszcze jeden, który ilustruje dynamikę zmian ilościowych. 1990 rok jest przyjęty jako 100, a zamiany poszczególnych segmentów konsumpcji wskazywane są przez linie.

Zuzycie_Energii_trendy_Polska_1990-2010_Eurostat1.jpg

Widać na nim trend ogólny - konsumpcja finalna, praktycznie brak zmian. Podobnie godpodarstwa domowe i rolnictwo . Z kolei usługi do 1995 roku wykazują dynamikę podobną jak transport, by osiągnąć w 2010 r. wielkość 172% zużycia w 1990 r.

Największą dynamikę wykazał transport - wzrost zużycia o prawie 140%. Dynamikę negatywną wykazuje przemysł, który zmniejszył zużycie o 40%.

- - -
6 sierpnia, 2012

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz