Ukraina importuje dużo więcej węgla

Ukraina zaimportowała w ub. r. ponad 19 milionów ton węgla, zapłaciła za niego 2,7 miliarda dolarów. Większość - 56,57% pochodziła z Rosji i kosztowała Ukrainę 1,5 miliarda $.

Drugim dostawcą są Stany Zjednoczone, które zajęły 14,85% rynku i zyskały 682 miliony dolarów. Kanada zajęła 6,64% rynku importu i uzyskała 182 miliony $. W 2016 r. Ukraina zaimportowała węgiel wartości 1,4 miliarda dolarów,

Ukraina także wyeksportowała węgiel za 57,4 miliona $ do Rosji, 41,5 mln do Słowacji i 2,5 mln$ do Turcji. Inne kraje zakupiły węgiel za 3,9 mln $.

W listopadzie 2017 r. Kijów nałożył sankcje na 18 przedsiębiorstw rosyjskich, za "działania zagrażające bezpieczeństwu narodowemu".