Rok 2017 w ukraińskim gazie

W 2017 r. w sektorze gazowym Ukrainy:

  • zużyto 31,9 miliardów m3 gazu (o 4% mniej niż w 2016, gdy zużyto 33,2 mld),
  • użytkownicy domowi zużyli 11,2 mld (6% mniej), ciepłownictwo - 4,6 mld (o 19% mniej), przemysł 9,1 mld (6% mniej) , na transport gazu zużyto 4,4 mld (o 16% więcej z powodu zwiększenia tranzytu rosyjskiego gazu, na które UkrTransGaz zużył 2,2 mld m3, o 29% więcej).
  • zadłużenie klientów UkrTransGazu wyniosło na koniec roku 20,1 miliarda hrywien (wzrosło z 8,1 mld na początku roku)
  • wydobyto 20,8 mld m3 gazu (o 4,2% więcej niż rok wcześniej - 19,6 mld)
  • zaimportowano 14,1 miliarda m3 gazu z Unii, to jest o 27% więcej niż rok wcześniej, gazu od Gazpromu nie importowano
  • prywatne firmy importowały 5,4 miliarda m3 (w poprzednim - 2,9 mld), było ich 67, gdy rok wcześniej - 34
  • Naftogaz zaimportował 8,7 mld m3 gazu od 13 europejskich dostawców
  • przesłano tranzytem do Unii Europejskiej 93,457 miliarda m3 gazu - o 13,7% więcej niż rok wcześniej (90,749 mld m3)

ukraina-gas-consumption2017.PNG

ukraina-gas-consumption2017-table.PNG

1998-201-ukraina-gaz.jpg

1991-2016-ukraina-gaz.jpg

- - -
grafiki i tabela: www.naftogaz-europe.com