Peak Green (not Oil)

Gdy kilka lat temu pisałem, że odnawialna energia osiągnęła swój szczytowy poziom rozwoju, nie spodziewałem się, że nastąpi jeszcze odbicie od tego trendu i przez dwa kolejne lata inwestycje w zieloną energię będą jeszcze rosły. Na ten trend złożyły się dwa czynniki: potężne pchnięcie przez prezydenta Obamę zielonych programów finansowych i "wojna z węglem" ("coal war"), a także szybki rozwój chińskiej energetyki. To spowodowało, że w 2015 roku światowe nakłady na tę energię osiągnęły swój globalny PEAK.

Zaś w ubiegłym roku znowu znacząco spadły do poziomu z 2010 roku.

green-peak-2-unep.jpg

Rozkład geograficzny inwestycji pokazuje, jak kolejne szczyty osiągała Europa (w 2011 r.), Chiny (2015 r.) i USA (2015 r.). Jednak trendy te wyczerpały się, a na horyzoncie nie widać kolejnych chętnych do instalowania czystej energii. Z pewnością nie będą rosły w USA, gdzie Trump zapowiada wycofanie się z polityki Obamy.

green-peak-1-unep.jpg

Polecam materiał sprzed dwóch lat: Peak Oil? No – Green Peak
- - -
źródło: Global Trends in Renewable Energy Investment 2017

Andrzej Szczęśniak, 11 października, 2017

Peak Green (not Oil)
http://szczesniak.pl/arch2017/3304

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz