Gas to Liquids

GTL - Shell way

GTL (Gas to Liquids - paliwa z gazu) - nowoczesna technologi produkcji paliw z gazu ziemnego zdobywa rynki, choć w Polsce nie cieszy się żadnym zainteresowaniem. Jednak to właśnie ta technologia (w odróżnieniu od produkcji paliw z węgla) może dostarczyć światu nowe ilości doskonałego jakościowo oleju napędowego.

Subscribe to Gas to Liquids