środowisko

Biopaliwa w USA a "strefa śmierci"

small_dead_zone_summer_web.jpg"Strefa śmierci" (dead zone) - tak malowniczo nazywa się zjawisko wymierania fragmentów Zatoki Meksykańskiej. Strefa ma dzisiaj ponad 20 tysięcy kilometrów kwadratowych, a powstaje na skutek spływania wodami Mississippi nawozów azotowych do zatoki, gdzie stanowią pokarm dla alg. Te rozrastają się gwałtownie, a obumierając - pozbawiają wodę tlenu.

O globalnym ociepleniu fundamentalnie

CO2.jpgW sprawie globalnego ocieplenia słyszy się bardzo dużo, przeczytać i oglądnąć na ten temat można codziennie. Jednak co więcej - globalne ocieplenie jest także fundamentem takich decyzji, jak ograniczanie emisji CO2, jak wprowadzanie biopaliw czy ograniczania zużycia węgla. Dzisiaj decyzje uzasadniane "zmianami klimatu" poszły tak głęboko, że od pierwszego września nie będziemy mogli kupić 100-watowej żarówki.

Globalne ocieplenie? Groźna polityka

Marlo Lewis z Competitive Enterprise Institute przygotował film, wyjaśniający, jak nieprawdziwe są alarmistyczne prognozy, o grążących światu nieszczęściach z powodu globalnego ocieplenia (jak "Unconvenient Truth" Al'a Gore), jak nietrafne i niebezpieczne są polityczne decyzje, mające na celu ograniczenie emisji CO2.

Handel emisjami - amerykańska analiza skutków

Beacon_Hill_Institute.jpgUnia Europejska, a w jej ramach i Polska wchodzi w okres intensywnego rozszerzania systemu handlu emisjami ("carbon cap-and-trade"). Powtarzane są argumenty ekologiczne, jednak debata na ten temat rzadko zahacza o ekonomię. Wątpliwości co do skutków ekonomicznych tego pomysłu są mocno akcentowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie część stanów chce wprowadzić system opłat za emisję carbon cap-and-trade.

Raport OECD: biopaliwa kosztowne i nieefektywne

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawiła wczoraj raport na temat biopaliw. Wniosek jest miażdżący: OECD uznaje politykę wspierania biopaliw za kosztowną i nieefektywną. Nie tylko ekonomicznie - także ekologicznie.

Biopaliwa a cykl węglowy

Założeniem przewagi środowiskowej biopaliw nad paliwami z ropy naftowej jest inny, lepszy "cykl węglowy" (carbon cycle). Przewaga biomasy polega na tym, że paliwa kopalne nie mają tej ostatniej części cyklu węglowego. W związku z tym wkład biopaliw w emisję gazów cieplarnianych jest znacznie mniejszy.

Taxonomy upgrade extras: 

Paliwa z węgla? A ekologia?

Paliwa z węgla (coal-to-liquids) to technologia, która nie przynosi korzyści ekologicznych. Wręcz przeciwnie. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency) przebadała różne nośniki i stwierdziła...

- paliwa z węgla aż o 119% zwiększają emisję CO2 w porównaniu z klasycznym paliwem z ropy naftowej.

Taxonomy upgrade extras: 

Pages

Subscribe to środowisko