historia

W dół europejskiej drabiny kultury

medium_aktywnosc-kulturalna-eu-pl-eurobarometer.jpgW Polsce intensywnie biorą udział w życiu kulturalnym bardzo wąskie grupy. Ale proszę się przyjrzeć dynamice zmian od 2007 roku. W Europie są niewielkie zmiany na niekorzyść, u nas pogarszanie się udziału w kulturze idzie bardzo szybko.

160 lat i 50 razy więcej energii

medium_Energia-World-konsumpcja-1860-2010_DBD_A.jpgHistoryczne zestawienia energetyczne są imponujące. Jeśli przyjrzeć się ostatnim 160 latom - od 1850 do 2010 roku, widać, jak ogromny postęp zrobiła ludzkość. No może jej część...

W 35-tą rocznicę embarga OPEC

35 lat temu miało miejsce wydarzenie, które odbiło się niezatartym piętnem na dzisiejszym świecie. Nie tylko naftowym, także rozpoczął się proces zmiany układu sił między państwami Zachodu a producentami ropy naftowej. Warto przypomnieć.

Siła Rezerwy Strategicznej wobec spekulacji

Rezerwa Strategiczna została użyta w modelowy sposób. Prezydent Bush senior w dwa dni po rozpoczęciu działań wojennych ogłosił, że sprzeda z zasobów SPR 34 milionów baryłek (ok. 5 mln ton) - po 2,5 mln baryłek ropy dziennie (była to wielkość produkcji ropy w Iraku). Ceny, które wynosiły 32,25 $/bbl – spadły tego samego dnia. O 33,4%!

O kartkach na paliwa i rezerwach w TV Biznes

W TV Biznes dyskutowaliśmy z redaktorem Robertem Bernatowiczem dyskutowaliśmy o dość śmiesznym, choć bogatym w konsekwencje faktem - wprowadzeniem przez rząd kartek na benzynę.

Subscribe to historia