Australia

Podziemne zgazowanie węgla? Ostrożnie

medium_Underground_Coal_Gasification_Overview-Linc.jpgW małej wsi Chinchilla w Queensland, Australia, firma Linc Energy wystartowała w 1999 roku pilotową instalację podziemnej gazyfikacji węgla. Złoże grubości 10 metrów znajdowało się na głębokości 130 metrów. Pierwszy gaz dla generacji energii elektrycznej uzyskano natychmiast...

Subscribe to Australia