BHP

Ropa z łupków - wypadki się zdarzają

medium_rail-oil-accidents-usa-Fayette.jpgW wypadkach transportowych z ropą pokładów łupków, szczególnie ze złóż Bakken, ważnym czynnikiem jest chemia. Otóż ropa naftowa z łupków Bakken jest ropą lekką, która zawiera lotne związki organiczne, szczególnie toluen, ksylen i benzen, i to w dużych ilościach (nawet do 5 procent każdego z nich). Składniki te powodują, że ropa jest niestabilna i przed transportem należałoby ją odgazowywać.

Subscribe to BHP