Gaz-System

Gaz ze wschodu płynie, coraz więcej

Dla uspokojenia nastrojów społecznych jestem w obowiązku poinformować, że ilości gazu dostarczane ze wschodu NIE zmniejszyły się w ostatnich dniach. Wręcz zwiększyły.

import-gazu-Ga-System-09-2014.jpg
Subscribe to Gaz-System