przejęcia

Co z tym Acronem?

acron-logo.pngGeneralnie jestem zwolennikiem polskiego kapitału, polskiego w znaczeniu polskich obywateli, polskiej siedziby oraz płacącego podatki i reinwestującego zyski w Polsce. Najlepiej bowiem dla nas jest, gdy cały łańcuch wartości, od pracy do zysków z inwestycji zostawał w Polsce i tutaj pracował.

Subscribe to przejęcia