Acron

Co z tym Acronem?

acron-logo.pngGeneralnie jestem zwolennikiem polskiego kapitału, polskiego w znaczeniu polskich obywateli, polskiej siedziby oraz płacącego podatki i reinwestującego zyski w Polsce. Najlepiej bowiem dla nas jest, gdy cały łańcuch wartości, od pracy do zysków z inwestycji zostawał w Polsce i tutaj pracował.

Acron a Azoty

Branża chemiczna narodowym sektorem strategicznym? Od kiedy? Wcześniej nikt tego tak nie nazywał. Owszem, możemy bronić Azotów, ale tylko w wypadku, kiedy jest to sektor narodowy i nie oddamy go ani Rosjaninowi, ani Niemcowi, ani nikomu innemu.

Subscribe to Acron