FX Energy

Gazowe koszty i zyski w USA i Polsce

small_FX-Energy_costs-gas-Poland-USA2013.jpgKoszty wydobycia gazu jest bardzo trudno porównywać między różnymi regionami. Jednak gdy jakaś firma działa na różnych obszarach, może to dość łatwo zrobić. Dlatego interesujące może być, nawet dla Czytelnika spoza branży, zestawienie kosztów i dochodów wydobycia gazu w Polsce i USA.

Subscribe to FX Energy