PGE

O kontrakcie gazowym PGNiG i PGE

PGNiG zabezpiecza zbyt surowca dla klientów biznesowych, wiążąc się z nimi na wiele lat. Z kolei PGE GiEK zabezpiecza dostawy surowca na dobrych warunkach finansowych, zyskując stabilność. Kontrakty oparte na tym modelu są bardzo dobre dla firm działających na rynku energetycznym czy chemicznym. Pozwalają budować przewagę konkurencyjną o którą w obecnych realiach rynkowych coraz trudniej.

Subscribe to PGE