badania i rowzój

Federalna potęga badań i rozwoju

medium_usa-wydatki-budzet-FunctionNON.jpgWarto wzorować się na najlepszych, choćby na USA, gdyż ich pozycja w świecie technologii jest doskonała. A - zadziwiające - rzeczywistość amerykańska jest dokładnie odwrotna, niż kuracja stosowana u nas. Amerykański rząd federalny jest potężnym inwestorem w badania naukowe i rozwój. Ta jego funkcja wcale nie zanika, ale bardzo szybko się rozwija. Gdy jeszcze w latach 50-tych wydatki na pozawojskowe R&D były bliskie zera, dzisiaj wynoszą ponad 70 miliardów dolarów (to 80% polskich wydatków budżetowych)

Subscribe to badania i rowzój