Azja

Duterte o europejskiej hipokryzji węglowej

EU i wysokorozwinięte kraje uprzemysłowione piekielnie mocno narzucają obniżenie emisji dwutlenku węgla. Próbują regulować użycie nieodnawialnych paliw w krajach takich jak Filipiny. Chcą, by kraje trzeciego świata obniżyły emisję, a przez to nie mogły się rozwijać, blokowane przez międzynarodowe ciała ekologiczne, które regulują emisje.

Jednak zapominają, że jako pierwsze zwiększyły zużycie tych paliw, jako pierwsze zatruwały planetę. EU stosuje podwójne standardy, gdy próbuje kontrolować emisje, bo sama wywołała ten problem.

Azjatyckie tygrysy - wolny rynek czy państwo?

how-asia-works-uk-cover-2.jpgAutor pokazuje, że rozwój to sprawa polityki i strategii, a nie rynków, co w dzisiejszym globalnym otoczeniu jest to trudną do wykonania strategią. Dlatego autor posuwa się do prowokacyjnej tezy: „biedne kraje mogą stać się bogate tylko kłamiąc” - publicznie wspierając „ekonomię wolnorynkową”, mającą potężnych sponsorów, a rzeczywiście prowadząc „interwencjonistyczną politykę, nastawioną głównie na bogacenie się”.

Dwa modele rozwoju: środkowa Europa i Azja

medium_GDP_Current_Account_EEC_Asia_IMF_2007.jpgCzęsto przy przytaczanych przeze mnie statystykach, porównujących aspekty gospodarcze Polski do innych krajów, pada zarzut, że Polskę porównywać powinienem do krajów "nowej" środkowej Europy. Państw, które wcześniej były w bloku radzieckim. Jednak takie porównywanie ma ograniczone walory poznawcze. Środkowa Europa ma podobny model rozwoju gospodarczego.

Zapomnijmy o elektrowni jądrowej na 20 lat

small_Japonia_Nuclear_wybuch.jpg Wybuch w japońskiej elektrowni atomowej jest czymś, co trudno było sobie nam wyobrazić jeszcze tydzień temu. Dzisiaj wybuchają kolejne bloki w elektrowni Fukushima I. Konsekwencje tych wybuchów na dzisiaj dla otoczenia są na szczęście niewielkie (mieszkańcom w okolicy 20 km kazano przebywać w domu). Jednak konsekwencje dla przyszłości sektora jądrowego będą katastrofalne. Zapomnijmy o "nuklearnym renesansie", zapomnijmy o elektrowni jądrowej w Polsce na najbliższe 20 lat.

Subscribe to Azja