Europa Środkowa

Przemysłowe serce Europy

medium_industry-share-value-added-eurostat-09102015.jpgPołudniowe Niemcy, Czechy i południowo-zachodnia Polska, część Słowacji, Austria, Węgry, aż po Bułgarię i Rumunię - to miejsce, gdzie skoncentrowany jest europejski przemysł.

Woda a dezindustrializacja

medium_water-manufactiring---EEA-EU.jpgCiekawe wnioski nasuwają się, gdy porówna się zużycie wody we centralnej i wschodniej Europie i zachodniej jej części około roku 1990 i ok. roku 2007. Całkowite zużycie wody w Europie zachodniej zmniejszyło się w tym okresie o 8%, we wschodniej 41%.

Polska polityka zagraniczna - wyzwanie regionalne czy globalne?

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dyplomacji i Prawa, Koło Naukowe "Notabene" oraz Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego zapraszają na wyjątkową konferencję poświęconą polskiej polityce zagranicznej.

Polska polityka zagraniczna - wyzwanie regionalne czy globalne?

29-30 kwietnia
Koło Naukowe Dyplomacji i Prawa
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
Pałac Kazimierzowski, Sala Senatu

Polska - bez zmian w kierunku kryzysu

medium_CEE_EU-11_Rachunek_Biezacy_2001-2011_Eurostat_A.jpgPolska ogłosiła się "zieloną wyspą" podczas kryzysu, który dotknął gospodarkę światową w 2009 roku. Rzeczywiście jako jeden z niewielu krajów nie miała wtedy spadku PKB. Jednak po drugiej stronie tego rachunku - w "wyniku finansowym" gospodarki, czyli jej rachunku bieżącym, także - i tu trzeba dodać: niestety - nie zaszły żadne zmiany. W odróżnieniu od kilku państw Europy Środkowej (EU-11).

Subscribe to Europa Środkowa