rachunek bieżący

Polsko - nigeryjskie braterstwo

medium_Flag-Pins-Poland-Nigeria.jpgPolska oficjalna wizyta rządowa w Nigerii, naftowym kolosie, w pełnym biegu. Ma być podpisany kontrakt gazowy. Czekamy niecierpliwie. Dużo nas różni od Nigerii, chyba wszystko. Znalazłem jednak coś, co jest wspólnego. Otóż tak jak i Polska, Nigeria odnotowuje narastający wypływ zysków z inwestycji zagranicznych. Zadziwiające podobieństwo mimo tak ogromnych różnic.

PKB - ile rośniemy, tyle się zadłużamy

medium_PKB-Rachunek-biezacy-2012_A.jpgNasi rządzący zafiksowali się na "wzroście PKB", jakby nie było innych wskaźników gospodarki narodowej. O bardzo ważnym - rachunku bieżącym - pisałem już kilkakrotnie (ostatnio: "Polska - 16. rok na minusie"). Dzisiaj zobaczmy, jak wygląda porównanie wzrostu PKB (wyrażonego jako procentowy przyrost w cenach stałych) do wyniku na rachunku bieżącym (także jako % PKB). Otóż zestawienie to wygląda tak:

Polska - bez zmian w kierunku kryzysu

medium_CEE_EU-11_Rachunek_Biezacy_2001-2011_Eurostat_A.jpgPolska ogłosiła się "zieloną wyspą" podczas kryzysu, który dotknął gospodarkę światową w 2009 roku. Rzeczywiście jako jeden z niewielu krajów nie miała wtedy spadku PKB. Jednak po drugiej stronie tego rachunku - w "wyniku finansowym" gospodarki, czyli jej rachunku bieżącym, także - i tu trzeba dodać: niestety - nie zaszły żadne zmiany. W odróżnieniu od kilku państw Europy Środkowej (EU-11).

Polska - 16. rok na minusie

medium_Rachunek-biezacy-Polska-1994-2011_A.jpgCzas na podsumowanie wyników polskiej gospodarki. Nie tylko od strony "zielonej wyspy" wzrostu gospodarczego czyli PKB, To jest powszechnie omawiane, Podsumujmy wyniki dochodów i kosztów gospodarki narodowej, czyli rachunek bieżący. Wynik nie jest imponujący. Przez 16 lat gospodarka narodowa jest na minusie. Więcej wydajemy, niż zarabiamy.

Dwa modele rozwoju: środkowa Europa i Azja

medium_GDP_Current_Account_EEC_Asia_IMF_2007.jpgCzęsto przy przytaczanych przeze mnie statystykach, porównujących aspekty gospodarcze Polski do innych krajów, pada zarzut, że Polskę porównywać powinienem do krajów "nowej" środkowej Europy. Państw, które wcześniej były w bloku radzieckim. Jednak takie porównywanie ma ograniczone walory poznawcze. Środkowa Europa ma podobny model rozwoju gospodarczego.

Jak sobie radzą gospodarki europejskie

medium_Current_Account_Eurostat_.jpgPomimo że mamy niższe zadłużenie budżetu niż Niemcy, to jednak w porównaniu z nimi - wyniki naszej gospodarki nie napawają optymizmem. Co roku tracimy 4,6% naszego PKB. Można to zilustrować w przybliżeniu sytuacją, gdy firma o obrotach 100 mln złotych rocznie ponosi corocznie stratę 4,6 mln złotych. Co się dzieje z taką firmą po kilku latach? Brrr... Z gospodarka narodową tak źle się od razu nie dzieje, ale...

Coraz większe straty przedsiębiorstwa Polska

medium_Rachunek_Biezacy_wykres_NBP2011_0.jpgJeśli potraktować naszą gospodarkę jako przedsiębiorstwo (a w kontaktach z innymi przecież jest nim także) to wniosek za ostatnie lata jest dość smutny: od dziesięciu lata straty i wciąż rosną. Rachunek bieżący (ang. current account) jest wynikiem wymiany z innymi krajami: handlu, usług, przelewów zysków (dochodów) i transferów prywatnych oraz rządowych.

Subscribe to rachunek bieżący