BNK

Warunki do wydobycia gazu łupkowego są w Polsce świetne

medium_BNK_Shale_map_EU_PL_2012.jpgPaństwo polskie ma trudności, żeby sobie z tak wielkim skarbem poradzić, gdy tymczasem warunki biznesowe (te najważniejsze) są bardzo sprzyjające i korzystne dla wydobycia gazu w Polsce. Firma BNK, która prowadzi operacje nie tylko w USA, ale także w Europie (Polska, Niemcy, Francja, Hiszpania) przedstawiła zestawienie tych warunków. I co? Wypadamy fantastycznie!

Subscribe to BNK