strategia

Unia jako pole gry i amerykańscy sojusznicy

large_usa-eu-energy.jpgUSA nie wykłada pieniędzy na przedsięwzięcia nie przynoszące dochodów, te obowiązki są po stronie sojuszników. Amerykanie skupiają się na stworzeniu takich warunków, by ich przedsiębiorstwa mogły wejść w zyskowne przedsięwzięcia.
Doskonale ujął to republikański kandydat na prezydenta Mitt Romney w swoim haśle wyborczym – trzeba „budować rynki, które pracują dla Ameryki

Amerykańska gra energetyczna o Europę (1)

large_usa-be-mapa.jpgNa obszarze Europy toczy się dzisiaj „wielka energetyczna partia szachów”, gdzie figurami są rurociągi, terminale LNG, elektrownie jądrowe, ale także dyrektywy europejskie. Dwie strony tej gry – Rosja i Ameryka – mają różny potencjał, zupełnie nieporównywalne narzędzia i możliwości. O grze Rosji pisze się bez przerwy, warto przyjrzeć się drugiemu graczowi. Zobaczmy, jak wygląda amerykańska energetyczna gra o Europę.

Nie dociążajmy tak PGNiG

medium_PGNiG-notowania-09-03-2016a.gif4 marca, po ogłoszeniu wyników Polskiego Górnictwa i Gazownictwa Naftowego (PGNiG) notowania spółki spadły aż o 6 procent w ciągu jednej chwili. Była to reakcja giełdy na informację PAP

O strategii gazowej - polskiej i europejskiej

Ukazało się w internecie nagranie video z dawnej już (sprzed dwóch lat?) dyskusji w redakcji Wprost, dotyczące spraw europejskiej i polskiej strategii gazowej. Stosunki z Rosja były już trochę napięte (może nie tak bardzo jak dzisiaj...), ale moja wypowiedź wydaje mi się aktualna.

Co sądzą o tym czytelnicy bloga?

P.S> uwaga: nagranie się po połowie powtarza, nie wiem, czemu...

Ukraina – potencjał kryzysu i współpracy (3)

medium_ukraina-oil-gas-journal1.jpgStrategiczne znaczenie Ukrainy dla Europy jako kraju tranzytu gazu wyraża się w liczbie 16 procent. Tyle całkowitego zużycia gazu Unii w 2013 r. przesłano przez terytorium naszego wschodniego sąsiada, zaopatrując w rosyjski gaz 18 krajów Europy, a w kilku z nich w stu procentach pokrywając potrzeby.

Ukraina – Rosja i Polska (2)

medium_przeglad-gazowniczy.jpgUkraina nie odgrywa dla Polski tak kluczowego znaczenia jak dla Słowacji czy Bułgarii. Jednak porozumienia z 2003 roku, gdy Polska musiała zmniejszyć zakontraktowane z Gazpromem ilości gazu, doprowadziły do przypisania większości rosyjskiego importu do połączeń ukraińskich. To spowodowało, że odczuwaliśmy konflikty gazowe między Rosją a Ukrainą, jednak nie w tak poważnym stopniu, jak można to było wyczytać w mediach.

Ukraina – potencjał kryzysu i współpracy (1)

medium_ukraina-gaz-produkcja-zuzycie-182a.jpgUkraina zajmuje strategiczne miejsce między Europą a Rosją i dla naszego bezpieczeństwa dostaw gazu ma kluczowe znaczenie. Dzisiejszy kryzys polityczny nad Dnieprem i konkurencja między wschodem a zachodem o ten region ma także wymiar gazowy. Pytanie, czy przerodzi się w konflikt czy zaowocuje współpracą. Potencjał każdego z tych scenariuszy jest znaczący.

Jak zachować równowagę energetyczną

Polska_Zbrojna.jpgO następne kontrakty z Gazpromem nie będziemy musieli się martwić. Gaz rosyjski będą nam sprzedawać niemieckie firmy. Zyski z gazu, energetyki będą się akumulować za Odrą.

Rosyjski zwrot do Azji

medium_gazprom-chiny-rosja-gaz-podpisanie-21-05-2014-fotgazprom.jpgW średniej perspektywie - spadek znaczenia Europy jako odbiorcy gazu i jej siły negocjacyjnej jako prawie monopolistycznego odbiorcy gazu rosyjskiego, Rosja znalazła przeciwwagę dla Europy, gracza, który pozbawił nas gazu z Azji Centralnej, teraz konkuruje o gaz rosyjski

Orlen będzie rewidować strategię?

forsal-logo.jpgW sek­to­rze naf­to­wym po­ziom zy­sków typu EBIT­DA czy EBIT jest w nie­wiel­kim stop­niu za­leż­ny od po­czy­nań za­rzą­du, a w bar­dzo dużym od tren­dów ryn­ko­wych. Myślę więc, że za­rząd Or­le­nu nie­po­trzeb­nie skła­dał takie de­kla­ra­cje.

Pages

Subscribe to strategia