wiatr

Biednemu to zawsze wiatr w oczy

medium_green-wind-costs-support-PPP-Frontier-UK-2014A.jpgPolska lubi wysokie miejsca w rankingach. W tym także zajęliśmy wysokie, bardzo wysokie miejsce. Z pewnością nieliczni się cieszą, ale reszta może tylko pozgrzytać zębami. Mocno bowiem dopłacamy do energii z wiatru.

Energia wiatrowa, czyli gaz

Źródła odnawialne są strategiczną odpowiedzią Europy na wyzwania bezpieczeństwa energetycznego i zagrożeń związanych z dostawami surowców (supply security). Zamiast być narażanym na wpływ i naciski partnerów dostarczających surowce, takich jak Rosja czy kraje arabskie, lepiej wykorzystać swoje atuty i przewagi, czyli technologie.

Subscribe to wiatr