prywatyzacja

Acron a Azoty

Branża chemiczna narodowym sektorem strategicznym? Od kiedy? Wcześniej nikt tego tak nie nazywał. Owszem, możemy bronić Azotów, ale tylko w wypadku, kiedy jest to sektor narodowy i nie oddamy go ani Rosjaninowi, ani Niemcowi, ani nikomu innemu.

O sytuacji Lotosu dla Businessmann.pl

Program 10+ to jedna z największych inwestycji przemysłowych ostatnich lat w Polsce i choćby dlatego jest bardzo cenna. Wykonanie jej miałem w części przyjemność obserwować z bardzo bliska i uważam jej przeprowadzenie za wzorowe. Tu ogromna zasługa prowadzących tę inwestycję, głównie szefa projektu - Zbigniewa Paszkowicza. Wyzwanie dla tej inwestycji tkwi w wielkości koniecznych zasobów kapitału. Są one ogromne jak na spółkę, która jednocześnie prowadzi inwestycje w wydobycie ropy na morzu.

Scenariusze ministra Budzanowskiego dla Lotosu (Bloomberg)

Bloomberg_PL.jpg- - Mladen Petrov: Minister Mikołaj Budzanowski wraca do dawnych scenariuszy w sprawie Lotosu…

Andrzej Szczęśniak: To są chybione scenariusze, i już kilka razy zostały negatywnie zweryfikowane i odrzucone. Ani jedna, ani druga spółka nie ma wystarczających aktywów, by sprostać finansowym wyzwaniom stojącym przed Lotosem.

Orła cień znów nad Lotosem (Trójmiasto.pl)

Trojmiasto_logo.gif- Ta koncepcja to przede wszystkim ograniczenie konkurencji i realny monopol. Niestety, rządowi brakuje dobrych pomysłów. W tym przypadku byłoby jak z koncepcją przejęcia Energi przez PGE. Premier nalegał, a szefowa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powiedziała "nie".

Warto sprzedać Lotos?

- - A warto w ogóle sprzedawać?
- Niekoniecznie zagranicznym inwestorom, bo po sprzedaży zyski, wypracowane przez taką firmę, wypływają z kraju, a w przypadku Polski z jej chronicznym deficytem na rachunku bieżącym, to bardzo groźne.

Subscribe to prywatyzacja