OLPP

O łączeniu PERN i OLPP

OLPP_logo2.jpgPERN_logo.jpgPołączenie PERN-u i OLPP blokuje prywatyzację tej ostatniej spółki, o której była mowa jeszcze kilka lat temu. W ten sposób bowiem możliwy do sprywatyzowania operator magazynów (OLPP) wejdzie w skład grupy o strategicznym znaczeniu dla państwa, a co za tym idzie - nie podlegającej prywatyzacji.

OLPP i PERN - przejęcia nieuzgodnione

OLPP_logo2.jpgPERN_logo.jpgProblem łączenia i przekazywania części majątku między PERN a OLPP jest już dość wiekowy. W programie sektorowym z 2002 r. Naftobazy (tak się wtedy nazywał Opertor Logistyczny Paliw Płynnych) miały przejąć rurociągi produktowe. Nie udało się. Po 2005 r. wrócił do tego pomysłu rząd prawicowy. Także się nie udało.

Subscribe to OLPP