PERN

O gdańskim terminalu naftowym PERN

large_pern-teminal-naftowy-gdansk.jpgZ jednej strony, jako państwo, inwestujemy w rafinerie i chcemy, by się one rozwijały, a z drugiej budujemy dla nich konkurencję i tym samym zgadzamy się, by jak najtańsze paliwa ze świata rywalizowały z produkcją pochodzącą z rodzimych instalacji. Jest to zachowanie bardzo niekonsekwentne, gdyż z jednej strony godzimy się na wysokie wymogi ekologiczne Unii, co podwyższa koszty, z drugiej zaś zapraszamy konkurentów nie ponoszących tych kosztów.

Przyjaźń będzie wysychać, Naftoport przestanie zarabiać

Trojmiasto_logo.gifNie po to się buduje rurociągi, żeby stały puste. Wzorcowym przykładem są losy portów krajów bałtyckich po wybudowaniu Primorska czy zmniejszające się ilości przesyłu ropy i gazu przez Ukrainę (pusty rurociąg Odessa-Brody). Dlatego Rosjanie z pewnością przekierują wszystko, co możliwe, na nowo wybudowany odcinek. A że dostawy ropy do Europy będą raczej maleć (spada konsumpcja), więc Przyjaźń będzie wysychać. Rosjanie zarobią na przesyle (pieniądze za BTS-2 zostają wtedy u nich), zyskują elastyczność...

O łączeniu PERN i OLPP

OLPP_logo2.jpgPERN_logo.jpgPołączenie PERN-u i OLPP blokuje prywatyzację tej ostatniej spółki, o której była mowa jeszcze kilka lat temu. W ten sposób bowiem możliwy do sprywatyzowania operator magazynów (OLPP) wejdzie w skład grupy o strategicznym znaczeniu dla państwa, a co za tym idzie - nie podlegającej prywatyzacji.

OLPP i PERN - przejęcia nieuzgodnione

OLPP_logo2.jpgPERN_logo.jpgProblem łączenia i przekazywania części majątku między PERN a OLPP jest już dość wiekowy. W programie sektorowym z 2002 r. Naftobazy (tak się wtedy nazywał Opertor Logistyczny Paliw Płynnych) miały przejąć rurociągi produktowe. Nie udało się. Po 2005 r. wrócił do tego pomysłu rząd prawicowy. Także się nie udało.

Przekreślona "Przyjaźń"

Premier Putin podpisał 1 grudnia decyzję o budowie 2 nitki Bałtyckiego Systemu Rurociągowego (Балтийской трубопроводной системы - 2). To decyzja strategiczna dla polskiego sektora naftowego, polskich rafinerii i polskiej polityki bezpieczeństwa energetycznego. Jeśli zostanie wprowadzona w życie (a Rosjanie poważnie traktują swoje deklaracje i decyzje) Polska stanie przed poważnymi stratami z tytułu tranzytu ropy oraz pozycji negocjacyjnej (a więc i wyników finansowych) polskich rafinerii. Jest też efekt ostatnich kilku lat polityka "bezpieczeństwa energetycznego".

Kolejny wyciek paliwa do Wisły

Rurociąg PERN-u pod Wisłą znowu przecieka. Już od tygodnia największe polskie bazy paliw są odcięte od dostaw rurociągowych z rafinerii w Płocku. Spółka ma rzeczywiście "wiatr w oczy". Należy współczuć. Jednak należy zapytać władz, dlaczego dopuściły do sytuacji, gdy firma zajmuje się wszystkim, tylko nie swoją podstawową działalnością?Rurociąg PERN-u pod Wisłą znowu przecieka. Ledwo zakończyła się poprzednia akcja ratownicza:

Subscribe to PERN