Polecam pracę Henrika Svensmarka, duńskiego uczonego, pracującego w National Space Institute (DTU Space) w Lyngby, Dania.

Pokazał on, że czynnik praktycznie pomijany w oficjalnych badaniach zmian klimatu – Słońce – ma ogromne znaczenie dla zmian temperatury na powierzchni Ziemi. Wydawałoby się to oczywiste, ale znaczenie tego najważniejszego czynnika jest zdecydowanie niedoceniane w oficjalnej linii IPCC.

Pokazał on, że w okresie Holocenu (ostatnie 10 tysięcy lat) zmiany zawartości tlenu-18 (jako wskaźnika poziomu temperatury) bardzo dobrze koreluje ze zmianami zawartości węgla-14 i beryl-10 (wskaźnik promieniowania kosmicznego).

Przez ostatnie 20 lat dokonaliśmy znaczącego postępu w rozumieniu wpływu Słońca na klimat. Wiele badań naukowych dowiodło, że zmiany w aktywności Słońca wpływały na klimat w okresie Holocenu. Dobrze znanym tego przykładem jest niska aktywność słoneczna w okresie zimnym, zwanym „małą epoką lodowcową” (1300 – 1850 n.e.).

Odkryto też, że w czasie 11-letniego cyklu słonecznego wielkość promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi, waha się w przedziale 1-1,5 W/m2. To jest o rząd wielkości więcej, niż wynikałoby z samego promieniowania słonecznego. Wniosek: aktywność słoneczna jest zwiększana przez procesy w atmosferze. Trzy podstawowe wyjaśnienia są badane:

  • zmiany w promieniowaniu ultrafioletowym
  • atmosferyczne procesy elektryczne w warstwie chmur
  • zmiany zachmurzenia powodowane przez promieniowanie kosmiczne

Ta ostania teoria wydaje się dzisiaj najbardziej obiecująca w próbach wykrycia mechanizmów zjawiska wpływu słońca na klimat. Jednak jest to wyjaśnienie sprzeczne z konsensusem przyjętym przez Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), uznające, że zmiany w promieniowaniu słonecznym między 1750 2011 rokiem wynosiły jedynie 0,05 W/m2, wielkość całkowicie pomijalna wobec w porównaniu do gazów cieplarnianych, szacowanych na około 2.3 W/m2.

Jednak istnienie mechanizmu atmosferycznego zwiększania oddziaływania promieniowania słonecznego ma ogromne znaczenie dla oceny wrażliwości zmian klimatu na zmiany zawartości dwutlenku węgla CO2. Oznacza ono że jest ona znacznie niższa niż obecnie się szacuje.

Więcej w analizie Global Warming Policy Foundation pt.:

FORCE MAJEURE
The Sun’s Role in Climate Change

Mechanizm atmosferycznego zwiększania oddziaływania promieniowania słonecznego ma ogromne znaczenie dla oceny…

Opublikowany przez Szczesniak.pl Poniedziałek, 6 lipca 2020

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here