petrodolar

Petrodolary - wysycha strumień

medium_petrodollar-capital-export.jpgWraz z zakończeniem kolejnej fazy cyklu boom-and-bust w cenach ropy naftowej, zakończył się też okres intensywnego napływu kapitału z krajów eksportujących ropę (a także produkty masowe - jak Chiny i producenci z Azji) na zachodnie rynki kapitałowe.

Petrodolar - amerykańskie korzyści (5)

petrodollar_bill_small.jpgZ powodu życia ponad stan Ameryki – nadmiernej konsumpcji, spadku oszczędności i ciągłego zadłużania się – cały świat siedzi na tykającej bombie walutowej, która z pewnością wybuchnie. Nie wiadomo tylko kiedy. Dotychczasowe remedium – emisja dolarów, poddanych światowemu recyklingowi – dawno przestało być bezpieczne.

Petrodolar - fundusze bogactwa (4)

oil-dollar.jpgDominacja amerykańskiej waluty w obrocie została narzucona pozostałym uczestnikom w sposób naturalny. Podstawą było zdominowanie rynku ropy przez Stany Zjednoczone od połowy XIX wieku aż do lat 50-tych XX wieku. Były one największym producentem i eksporterem ropy na świecie, obecnie zaś stały się największym importerem i rynkiem zbytu.

Petrodolarowy saudyjski układ (3)

medium_kissinger-with-saudis.jpgArabia Saudyjska zobowiązywała się do sprzedaży ropy naftowej wyłącznie za dolary. Dynastia Saudów zyskała w zamian polityczny parasol Ameryki, pomoc techniczną i wojskową, wspierające jej dominującą rolę w regionie Bliskiego Wschodu.

Wtórny przerób petrodolarów (2)

barreldollar.jpgProblem był światowy, więc zajęły się nim globalne instytucje finansowe zachodu, stworzone w Bretton Woods – Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) i Bank Światowy. W 1974 r. oficjalnie na gruncie międzynarodowym powstał mechanizm „wtórnego przerobu petrodolarów” (petrodollar recycling).

Jak powstały petrodolary (1)

oil-dollar.jpgPaństwa eksportujące ropę naftową zarabiają ogromne pieniądze. Bogactw tworzone dzięki surowcom energetycznym wpływa na światową politykę. Czym jest petrodolar, jaką rolę odgrywa w dzisiejszym świecie? Oto jego krótka historia.

Subscribe to petrodolar