demografia

Urbanizacja - Chiny a Polska

medium_urbanizacja-Chiny-Polska-505.jpgChiny w 1961 roku miały 17 procent mieszkańców w miastach, wskaźnik typowy dla Trzeciego świata. Po 30 latach - w 1990 - było to 26%. Niewielka zmiana. Przyspieszenie nastąpiło w ostatnim ćwierćwieczu, gdy w 2014 roku w miastach mieszkało 54% ludności. Ludność miast w tym okresie się podwoiła.

O paliwach, węglu, demografii w PR24

medium_Szczesniak-Kloczko-Kloza-PRadio24-2014.jpgRedaktor Robert Lidke zaprosił mnie do programu Puls gospodarki. W dyskusji uczestniczyli także: Marek Kłoczko Wiceprezes, Dyrektor Generalny KIG i dr Stanisław Kluza, ekonomista SGH.

Dezurbanizacja Polski

medium_Urbanizacja-Polski-505A.jpgPolskie zjawisko jest dość unikalne. Cały świat, znacząco bardziej zurbanizowany, dalej przemieszcza się do miast, a u nas odwrotnie. Oczywiście w Iraku - szarpanym wojnami i terroryzmem - taki proces nie dziwi. Jednak w Polsce...

Polska - narodowe samobójstwo

medium_poland-fertility-rate.jpgW rezultacie dorosła ludność Polski skurczy się o trzy czwarte do końca wieku. Czego nie dokonały przez wieki hordy najeźdźców, hitlerowcy i sowiecka okupacja, Polacy uczynią sami. Jeśli narodowe samobójstwo z powodu bezdzietności staje się nową normą, co się dzieje?

Indeks atrakcyjności dla mieszkańców

medium_index-atrakcyjnosci-krajow-dla-mieszkancow-eurostat2011.jpgWiele jest indeksów atrakcyjności inwestycyjnej krajów dla rozmaitych branż i inwestycji. Ciągle się ścigamy, żeby zachęcić jakichś inwestorów, kapitał itd itp. Są też rankingi przyjazności krajów, oparte na wielu dość uznaniowych parametrach. Pozwalam sobie przedstawić własny Indeks atrakcyjności państw dla mieszkańców. Zwycięzcą jest...

Subscribe to demografia