Uniper nie chce drogiego amerykańskiego gazu

uniper.jpg

Klaus Schaefer, CEO niemieckiego koncernu energetycznego Uniper, jednego z inwestorów w projekt Nord Steam 2, poinformował, że po przeprowadzonych analizach, koszt dostarczonego z USA skroplonego gazu ziemnego LNG jest o 50 procent wyższy od

Dlatego europejskie firmy muszą szuka innych źródeł.

"Podstawowym powodem (sankcji) są strategiczne interesy gospodarcze, czyli dominacja USA na rynkach energetycznych."

"Uczestnictwo Uniper w finansowaniu projektu Nord Stream 2 z innymi partnerami europejskimi wynika z przekonania o opłacalności biznesowej tego projektu i dochodowości udzielonego finansowania."

Stwierdził, że porównywał pełne koszty amerykańskiego LNG na Henry Hub i holenderskiego TTF (Title Transfer Facility). Amerykańskie ceny są niskie, jednak dochodzą koszty upłynnienia, transportu morzem i regazyfikacji. Europa może konkurować o gaz ze światowego rynku, gdzie amerykańskie dostawy są około 50 procent droższe od cen europejskiego rynku, ale...

"Nikt nie chce płacić takiej premii"

- - -
źródło: Reuters

Moja uwaga: Są tacy, co chcą taką premię zapłacić. Już płacą i chcą płacić przez następne 20 lat.

o cenach gazu z USA:
www.szczesniak.pl/3253
www.szczesniak.pl/3249
www.szczesniak.pl/3248
www.szczesniak.pl/3276

Komentarze: 2

MONEY  MAKES  THE  WORLD  GO 

MONEY  MAKES  THE  WORLD  GO  ROUND !
czyli
JAK  KUBA  BOGU, TAK  BÓG  KUBIE....

"Podstawowym powodem (sankcji) są strategiczne interesy gospodarcze, czyli dominacja USA na rynkach energetycznych." - orzekł Klaus Schaefer, CEO niemieckiego koncernu energetycznego Uniper, jednego z inwestorów w projekt Nord Steam 2, a ja, porażony głębią jego inteligencji i lotnością umysłu godną Nobla - z wrażenia zaniemówiłem.

I z okazji wizyty Trumpa w Polsce i wielokrotnie przed nią pisałem, że ropa i gaz z łupków - wydobywane w Ameryce, są droższe niż w Kanadzie, Australii czy Katarze.
Tymczasem inwestycje w ten sektor, obejmujące zwłaszcza instrumenty pochodne, przekroczyły wielokrotnie "bańkę" na nieruchomościach z roku 2008 i są po prostu groźne dla Ameryki i świata, jeśli Ameryka nie znajdzie kanałów "upłynnienia" dobywanego surowca.

Z drugiej strony Niemcy zawdzięczają swą pozycję gospodarczego giganta i trzeciego eksportera świata - trzem okolicznościom :

1/ Skolonizowaniu krajów Europy środkowo-wschodniej i nadaniu im cech rynków zbytu, dostawców podzespołów i taniej siły roboczej (plan MittelEuropa),

2/ Utrzymywaniu niedowartościowanego wskutek dofinansowywania przez EBC krajów grupy PIGS - euro, co czyni niemiecki eksport wysoce konkurencyjnym,

3/ Korzystaniu z rosyjskich surowców, cenowo de facto  konkurencyjnych.

Okoliczności te sprawiają, że ekspansja niemieckiego przemysłu na rynki Ameryki i świata, prowadzi do wielkiej nierównowagi w wymianie handlowej, czemu Trump, wypowiedział sprzeciw.

A mądre i poważne państwa, zawsze chronią swe gospodarki.

Zatem  : JAK  KUBA  BOGU, TAK  BÓG  KUBIE.

http://www.szczesniak.pl/3278

skomentujesz?

Filtered HTML

  • Use [fn]...[/fn] (or <fn>...</fn>) to insert automatically numbered footnotes.
  • Allowed HTML tags: <a> <i> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <font> <dt> <blockquote> <img> <center> <strong> <em> <u> <b> <span> <bgcolor> <del> <strike>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.