Cztery wykresy klimatycznego realizmu

1. Klimat podlega nieustannym zmianom. Temperatury, których mikroskopijnym wzrostem dzisiaj nas się straszy, zmieniały się w znacznie większym zakresie w nieodległej historii naszej planety Poniższy wykres pokazuje 10 tysięcy lat historii temperatur Grenlandii, gdzie zmieniała się ona między -29 a -32,5 stopniami Celsjusza. Wszystko to całkowicie bez udziału człowieka.

climate-change-10000-years-greenland.jpg

2. Na tle tej historii zmiany ostatnich 140 lat (era przemysłowa) są niewielkie. O ile w ciągu 10 tysięcy lat amplituda zmian wynosiła 3,74 stopnia Celsjusza, o tyle w ciągu 140 lat - zaledwie o 1,34 - prawie trzy razy mniejsza.

climate-change-10000-years-greenland-140-years-now.jpg

3. Nauka o klimacie nie potrafi przewidzieć zmian. Średnia z prognoz wzrostu temperatury jest znacząco wyższa niż realne zmiany. To dowodzi, że naukowcy nie wiedzą, jak są prawa ziemskiego klimatu. Modele komputerowe, które prognozują temperatury w przyszłości, są wadliwym narzędziem.

climate-models-fail.jpg

4. Aby udramatyzować zjawisko można użyć różnych narzędzi. Oto jak wyglądają zmiany klimatu w ciągu ostatnich 140 lat umieszczone na dwóch skalach - dramatycznej" skali o rozpiętości 1,5 stopnia Celsjusza i "spokojnej" - 15 stopni Celsjusza.

climate-change-140-years-on-two-scales.jpg

- - -
źródło: therighttrackmagazine.com

Tematy: 

komentarze: 5

Cywilizacja przemyslowa trwa przez mgnienie oka

Tak czy owak za powiedzmy następne 100 lat wyczerpiemy wszelkie dostępne palne kopaliny służące do pozyskiwania energii, i jeżeli nie dokonamy jakichś znaczących skoków technologicznych w metodach wytwarzania energii,to będzie po prostu koniec cywilizacji przemysłowej. A dla natury taki okres to naprawdę mgnienie oka. Nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las.

Wyczerpiemy dostępne kopaliny kopalne

Już ponad sto lat temu profesor ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Werner Sombart zaprzeczył powszechnym wtedy poglądom o wyczerpaniu zasobów kopalin kopalnych w ciągu najbliższych stu lat. Stwierdził on, że zasoby te będą stale odkrywane, gdyż Ziemia jest bardzo słabo rozpoznana pod tym względem. Jego poglądy potwierdziła praktyka. Do dzisiaj żadna z tych kopalin nie została wyczerpana, a nawet ostatnio odnotowuje się jakby ich nadmiar. Dlatego ceny ropy naftowej, gazu ziemnego, i węgla kamiennego uległy znaczącemu obniżeniu. Straszenie zatem, że zasoby Ziemi zostaną wyczerpane, to czysta propaganda nie mająca żadnego pokrycia w faktach.

Mające absolutną dominację

Mające absolutną dominację militarną NATO woli narzucać wymóg 2% PKB na wojsko, a przecież wystarczyłoby uruchomić fotowoltaiczny odpowiednik programu Manhattan. Gdy przychodzi do konkretów, to ociepleniowcy nie mają innych propozycji niż globalne dziadowanie, depopulacja i zwijanie żagli. Mimo, że szanse by nie opracowano nowych źródeł w tak długim czasie jak 100 lat są bliskie 100%! Wkroczyliśmy na ścieżkę intensywnego rozwoju nanotechnologii.
A propos wojny. Mimo propagandy wojennej nie buduje się schronów dla ludu, ani magazynów na czas wojny. Schrony budują tylko bogaci preppersi. Czyż to nie zastanawiające?
Mimo pokrzykiwań nt. wojny z terrorem robi się wiele aby terror kwitł, np. uzbraja bandy w Syrii.

Te pozornie różne tematy łączą osoby tych samych decydentów. Prędzej czy później ich ideologię można obnażyć jako niekonsekwentną, niespójną, wręcz idiotyczną. Tak jest (bez urazy) z Twoimi uwagami Lemingu. Z jednej strony boisz się wygaszania cywilizacji przemysłowej z podowodu braku kopalin, a z drugiej....proponujesz wygaszanie jej w imię ograniczania wydobycia kopalin.
Przecież to i tak byłoby przedłużenie agonii max. o 500 lat. Cóż to zmieni?
A czy w ogóle cywilizacja przemysłowa ma jakikolwiek sens jeśli nie będzie zmierzać do wyższych stopni skali Kardyszewa?

imo, że szanse by nie

imo, że szanse by nie opracowano nowych źródeł w tak długim czasie jak 100 lat są bliskie 100%!

Przepraszam najmocniej, zaszła pomyłka przy pisaniu. Teza jest zupełnie przeciwna: przy obecnej dynamice badań bliskie zeru są szanse na nieopracowanie nowych źródeł w ciągu najbliższych 100 lat.

skomentujesz?

Filtered HTML

  • Use [fn]...[/fn] (or <fn>...</fn>) to insert automatically numbered footnotes.
  • Allowed HTML tags: <a> <i> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <font> <dt> <blockquote> <img> <center> <strong> <em> <u> <b> <span> <bgcolor> <del> <strike>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.