Polityka

Polityka decyduje o wszystkim (no, trochę ekonomia)