analizy

Analizy to opis i ocena wydarzeń, tematów, zawierające pogłębione dane i oceny, w odróżnieniu od informacji.

komentowane

Brytyjska liberalizacja, czyli tak pięknie skonstruowany rynek

Przegrana węgla to wynik centralnego sterowania energią przez rząd, które pozostawia niewielkie skrawki dla konkurencji, twardą ręką centralnego planisty kreśląc regulacjami ramy symulujące wolny rynek.

nowe