czerwca 2017

Gospodarstwa domowe subsydiują przemysł

large_eu-energy-prices-components_2016-769.jpgPodwyższenie kosztów energii, szczególnie dla drobnych odbiorców nie jest w strategii Unii Europejskiej czymś nagannym, już ponad 10 lat temu oficjalnie zrezygnowano z modelu taniej energii. Droższa energia ma zachęcać do obniżania emisji dwutlenku węgla, uznawanego za główne zagrożenie. Problemy odbiorców indywidualnych, szczególnie w krajach o niższych dochodach, nie są priorytetowe.

Gdy magazyn gazu zaczyna cieknąć

large_aliso-canyon-relief.jpgCały wyciek trwał niecałe 4 miesiące (112 dni), w tym czasie uwolniło się do atmosfery 97 tysięcy ton metanu – to ponad 5-krotnie mniej niż emitowane jest w całej Kalifornii. Gaz który ulotnił się z magazynów kosztował co najmniej 23 miliony dolarów, jednak koszty całej operacji wyniosły około 700 milionów.

Pages