marca 2016

Szczyt klimatyczny - bez przełomu

Nie przełamano oporu państw rozwijających się, skupionych w grupie G77 wokół Chin, by narzucić im zobowiązania, jakie przyjęły kraje bogate. Dalej działa formuła „common but differentiated” - „wspólna ale zróżnicowana” odpowiedzialność. Kraje bogate (Aneks I UNFCCC) od początku miały dać przykład, obniżyć własne emisje i pomóc krajom biednym. (Tu uwaga - Polska oczywiście zalicza się do krajów bogatych, obok USA, Niemiec czy Szwajcarii).

O strategii gazowej - polskiej i europejskiej

Ukazało się w internecie nagranie video z dawnej już (sprzed dwóch lat?) dyskusji w redakcji Wprost, dotyczące spraw europejskiej i polskiej strategii gazowej. Stosunki z Rosja były już trochę napięte (może nie tak bardzo jak dzisiaj...), ale moja wypowiedź wydaje mi się aktualna.

Co sądzą o tym czytelnicy bloga?

P.S> uwaga: nagranie się po połowie powtarza, nie wiem, czemu...

Węgierska wojna o media (6)

ViktorOrban.jpgOrbán nie przejął i nie znacjonalizował mediów, zbudował jedynie zrównoważony ład w sferze informacyjnej i ograniczył wolność niszczenia wartości istotnych dla narodu. Zarzuty, że „nałożono kaganiec na media”, odpierał, mówiąc: „jedyny kaganiec jest taki, że nie można nikogo bezkarnie oczerniać”.

Gazoport czy Europa?

large_Namiary_Promare.jpgZadziwiają mnie pomysły rozbudowy potencjału terminalu w Świnoujściu. W grę wchodzi już tylko polityka. Ostatnio mocno lobbowany jest projekt zakupu gazu z USA, które mają kłopoty z umieszczeniem swojego surowca na rynku, gdyż niskie ceny ropy sprawiły, że nawet na rynku azjatyckim, który jest największym odbiorca LNG, amerykański gaz nie znajduje odbiorców.

O cenach ropy

Ceny-ropy-wyklad2016.jpgMontowana jest koalicja składająca się z krajów OPEC, Rosji, Meksyku, która ma w najbliższym okresie podjąć decyzję odnośnie do zamrożenia wydobycia. Wzrost cen surowca jest ściśle z tymi oczekiwaniami związany.

Węgrzy budują klasę średnią (5)

medium_orban-usmiech1.jpgPo szoku lat 90-tych, gdy zlikwidowano 30% miejsc pracy (1,5 miliona), wysokiej fali emigracji i stopie bezrobocia, Węgry miały bardzo niski poziom aktywności zawodowej − wynosił 55% i był najniższy w Europie. Całe grupy społeczne odsunięte na margines życia społecznego.

O Rosji i OPEC dla PAP

rosja saudi arabia"Rozmowy Moskwy z krajami OPEC nie dadzą twardego porozumienia, lecz jedynie miękki układ, w którym mowa jest tylko o zamrożeniu wydobycia" - podkreśla ekspert w rozmowie z PAP. Przypomina też, że ze względu na specyfikę swego wydobycia Rosja nie może ograniczać go w taki sposób, jak np. Arabia Saudyjska - "nie da się tam przykręcić kurka na pół gwizdka".

Między OPEC a COP21

medium_opec-flag.jpgW Paryżu trwa walka rozwijających się krajów (jak Chiny czy Indie) z tymi już rozwiniętymi, o to, jaka będzie energetyczna przyszłość świata. Czy kraje zamożne będą jeszcze bardziej bogacić się, sprzedając swoje technologie energetycznie pod pięknym hasłem „energii odnawialnej”?

Pages