Bank Światowy zaprzestanie finansowania ropy naftowej i gazu ziemnego

Bank Światowy zapowiedział 12 grudnia 2017 r., że zaprzestanie finansowania projektów upstream ropy naftowej i gazu ziemnego. Inwestycji zaprzestanie od 2019 roku.

Bank Światowy ma zamiar popierać jedynie najbiedniejsze kraje, które jednak będą musiały przestrzega kryteriów Porozumienia Paryskiego.

Bank Światowy dąży do przeznaczenia 28% swoich środków na akcje klimatyczne (Climate Change Action Plan). Będzie też publikował emisje gazów cieplarnianych ze swoich inwestycji w sektorze energii i stosował metodologię wyceniania dwutlenku węgla (carbon pricing). Będzie także wspierał odejście od używania węgla.

Odbyło się to na szczycie "One Planet Summit" w Paryżu.