NATO

NATO - Europa mówi OXI

medium_nato-countries-defence-spedings-per-gdp.jpgAmeryka nie jest już w stanie sama unieść ciężaru bycia światowym żandarmem. Od kilku lat jej strategia polega na sprzedaniu broni sojusznikom (i nie tylko) oraz zarządzaniu konfliktami "z tylnego siedzenia". Europa przez obniżanie wydatków zbrojeniowych, przez cierpliwe znoszenie wezwań do zbrojeń, kiwanie głową i... robienia czegoś wręcz przeciwnego - mówi tej strategii NIE (OXI).

Polska - pro-amerykańska, pro-ukraińska, anty-rosyjska

medium_GMF-Polska-Ukraina-TTrends2014.jpgJesteśmy bardzo pro-NATO-wscy, chcemy zwiększenia współpracy z NATO, odrzucamy - i to zdecydowanie - rozluźnienie związków z USA. W ostatnim roku wsparcie dla NATO podskoczyło aż o 15% - w nim widzimy naszą obronę przed... wiadomo kim.

NATO a Rosja

medium_NATO-Rosja_wydatki_zbrojeniowe_504G1.jpgTezy o zagrożeniu militarnym dla Polski ze strony Rosji są dość często powtarzane. Biorą się one chyba z samego środka władzy, która chyba ma takie właśnie przekonania. A podstawową wiedzą, którą przy takich ocenach należałoby posiadać, jest porównanie potencjałów militarnych Rosji i NATO. I to zestawienie wypada dramatycznie dla Rosji:

Tarcza rakietowa a biznes

Tarcza, tarcza i po tarczy... Nadzieje polskich polityków na specjalny status i sojusz z Ameryką rozwiały się jak dym. I to akurat 17 września, gdy w Polsce obchodzi się rocznicę IV rozbioru. Ale ta data ma inną symbolikę, z którą tarczę należy łączyć. 17 września 1939 r. to była data niewywiązania się naszych sojuszników ze zobowiązań obrony w przypadku hitlerowskiej agresji. Mieli na to dwa tygodnie od wypowiedzenia wojny, a wypowiedzieli wojnę Niemcom 3 września. Gdy 17. było już jasne, że nie wypowiedzą - weszły wojska sowieckie.

NATO a energia - różne zdania w polskim rządzie

NATO_EU.jpgBezpieczeństwo energetyczne to spécialité de la maison polskiej polityki zagranicznej. Jesteśmy krajem, który bardzo stara się zapewnić sobie takie bezpieczeństwo i wiele inicjatyw, które podejmuje na forum europejskim ("solidarność energetyczna") zmierza w tym kierunku. Podobnie w naszej polityce wobec sojuszu NATO. Jednak ostatnio coś zazgrzytało w koordynacji...

Subscribe to NATO