BP

Bardzo dochodowa katastrofa

medium_make-BP-pay-spill.jpgOgłaszając lipcowe postanowienie, prokurator generalny Ameryki, Loretta E. Lynch, powiedziała, że „przynosi ono długotrwałe korzyści regionowi Zatoki na wiele pokoleń”.

Szczęśliwy kraj, w którym nawet katastrofy przynoszą zyski całym pokoleniom.

W. Brytania, Rosja, energia - spojrzenie polskie i brytyjskie

medium_BP_UK_Huhne_january_2011.jpgPremier Cameron w Rosji. Przełamywanie napiętych stosunków brytyjsko - rosyjskich. W tym kontekście jedno porównanie. Polscy politycy mówią o tych stosunkach ciekawe rzeczy. Piotr Naimski w odpowiedzi na pytanie o możliwość inwestycji rosyjskich w Polsce (także w gaz łupkowy) podał przykład brytyjski:. Trochę inaczej o tych stosunkach mówił Chris Huhne -brytyjski minister do spraw energii.

BP, Rosnieft i arktyczne bogactwa

O nieudanym połączeniu i niedoszłych (?) wspólnych inwestycjach w Arktyce przez brytyjski BP i państwowy rosyjski Rosnieft, o naftowo-gazowych bogactwach Arktyki i polskiej polityce rozmawialiśmy z p. redaktor Agnieszką Pawlak 18 maja 2011.

Rosnieft, Exxon, BP (TV Biznes)

video niedostępne

O nowych kontraktach i współpracy koncernów anglosaskich (Exxon, BP) z rosyjskim koncernem państwowym Rosnieft rozmawialiśmy z panią Agnieszką Pawlak w TV Biznes 31 stycznia 2011.

Subscribe to BP