Polska: dużo samochodów, mało paliwa

Dwa zestawienia poziomu rozwoju gospodarki i zmotoryzowania społeczeństwa.

1. PKB (oś pozioma) i posiadane pojazdy (pionowa) na mieszkańca.

gdp-motorisation-wbank.jpg
.
Jak widać osiągnęliśmy wysoki poziom ilości samochodów na mieszkańca, praktycznie na poziomie europejskim. Wzrost ilości samochodów był szybki, przy jednoczesnym niskim przyroście PKB, czyli nie nadganialiśmy innych innych, bogatszych gospodarek. Widać, że jesteśmy mobilnym społeczeństwem, nadrabiając słabość transportu kolejowego ("Transport towarów w górę, pasażerów - w dół").

2. Posiadane pojazdy (oś pozioma) i zużycie paliwa PKB (pionowa) na mieszkańca.

gdp-motorisation-fuel-wbank.jpg
.
Jednocześnie jesteśmy chyba za mało zasobni, by z tego potencjału motoryzacyjnego korzystać. Zużywamy znacznie mniej paliwa na potrzeby komunikacyjne niż mieszkańcy innych krajów, nawet o mniejszym poziomie zmotoryzowania społeczeństwa.


- - -
źródło: "Rise of the Anatolian Tigers. Turkey Urbanization Review" Social, Urban, Rural, Resilience; Global Practice Group; The World Bank, April 2015

skomentujesz?

Filtered HTML

  • Use [fn]...[/fn] (or <fn>...</fn>) to insert automatically numbered footnotes.
  • Allowed HTML tags: <a> <i> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <font> <dt> <blockquote> <img> <center> <strong> <em> <u> <b> <span> <bgcolor> <del> <strike>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.