O efektywności energetycznej (4) Pracowita amerykańska dyplomacja

... czytaj od części pierwszej ...
usa_energy_star.jpg

Aby osiągnąć te trudne do realizacji cele, administracja USA zachęca przemysł do poszukiwania rozwiązań, a dyplomację zaprzęga do działań na rzecz promocji swego biznesu. Żadna to nowość dla amerykańskich dyplomatów, przyzwyczajonych do intensywnych zabiegów gospodarczych, ale w tym przypadku sprawa jest wyjątkowo skomplikowana. Nie wystarczy wpływać na polityków, ministrów i doradców, by kupili jakiś konkretny produkt - trzeba dla tego rynku stworzyć całe programy polityczne wraz z oprzyrządowaniem prawnym i finansowym.

Najnowszym przykładem amerykańskiej polityki promocji jest inicjatywa eksportowa prezydenta Obamy (National Export Initiative - NEI), która zmierza do podwojenia eksportu, a polega na promowaniu na świecie także produktów i usług ekologicznych, które kreują wysoko płatne miejsca pracy dla Amerykanów. W ramach tego programu powstała specjalna Rada zajmująca się efektywnością (Renewable Energy and Energy Efficiency Export Initiative). Ma się ona zająć oceną konkurencyjności amerykańskich produktów oraz przygotować plan działań, aby w ciągu pięciu lat podwoić ich eksport.

Administracja amerykańska ciężko pracuje nad swoimi zadaniami. Jedynie w 2010 roku agencja promocji eksportu przeprowadziły 35 misji handlowych przede wszystkim do krajów szybko rozwijających się, jak Chiny, Indie, Indonezja, skupiając się głównie na przemyśle farmaceutycznym i energetycznym (szczególnie nuklearnym). W misjach tych uczestniczyło 400 przedsiębiorstw. Koncentrują się one przede wszystkim na otwieraniu dla amerykańskich producentów dostępu do rynków, służąc im później wiedzą i pomocą w operowaniu na nich. Badają działania innych krajów, mogące ograniczyć obecność amerykańskich firm na rynku czy obniżyć ich konkurencyjność. Wszystkie sprawy wymagające interwencji amerykańskiej dyplomacji są przekazywane do Departamentu Handlu.

Działanie dyplomacji USA okazało się ostatnio wyjątkowo przejrzyste dzięki przeciekom depesz amerykańskich dyplomatów, opublikowanych przez organizację Wikileaks. Widać w nich, jak ambasady budują współpracę amerykańskich instytucji i przedsiębiorstw z państwami, w których znaleziono możliwości wprowadzenia technologii energooszczędnych. Od Turcji, przez Wietnam, Armenię, po Indie i Hiszpanię, Szczególna uwaga zwrócona jest na kraje Zatoki Perskiej, gdzie (jak żartował jeden z jordańskich organizatorów tego sektora): „sektor oszczędności energii ma większe zyski niż mafia narkotykowa”, tak ogromna jest bowiem potrzeba redukcji zużycia energii.

Symptomatyczny przypadek miał miejsce w Armenii, gdzie tamtejszy rząd oprotestował przywiezienie przez USAID klimatyzatorów, uważając, ze takie programy wzbogacają jedynie bogatych Ormian, zamiast pomagać rzeszom ubogich. Spowodowało to długie negocjacje i wyjaśnienia. Z kolei prawicowy rząd hiszpański, zachęcany przez Amerykanów, uchwalał co prawda prawa sprzyjające efektywności energetycznej, ale były to puste polityczne obietnice (po angielsku „lip service”), gdyż nie podjął żadnych kroków w kierunku ich wypełnienia, obawiając się negatywnych skutków dla gospodarki. Dopiero rządy lewicowe, które były dużo bardziej przekonane do ochrony klimatu i oszczędności energii, przyłożyły się bardziej do tej sprawy.

Współpraca rządu i biznesu

Oczywiście starania aparatu państwowego są wspierane przez biznes i obie strony intensywnie współpracują, wzajemnie się wzmacniając. Budowanie współpracy, owocującej później w powstaniu rynku dla amerykańskiego eksportu musi się odbywać wieloma kanałami. Wymiana doświadczeń, informacje o przeprowadzonych projektach, pomoc techniczna, treningi i szkolenia, prezentacje koncepcji, zastosowań, wspólne testowanie nowych projektów.

Aby efekt był stabilnym i działającym programem – importowane doświadczenia muszą być „przetłumaczone” i dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Dlatego w rozmowach ekspertów rządowych obu stron biorą udział reprezentanci firm „dawcy”, czyli USA i „biorcy”, czyli np. Brazylii. To ułatwia przejście na poziom przekształcenia ram projektów w biznesowe przedsięwzięcia.

Z tych zadań świetnie wywiązuje się amerykański biznes, którego setki przedsiębiorstw rozwinęło nowe technologie. Osiągnęły one duże udziały w międzynarodowych rynkach i ich szansą rozwoju jest zainstalowanie nowych modeli rynku, preferujących oszczędzaniu energii. Dlatego tworzy on organizacje, współpracujące z administracją rządową, jak Rada Eksportu Efektywności Energetycznej (Export Council for Energy Efficiency – ECEE). Utworzono ją w 1994 r. a jej celem jest światowa promocja efektywności energetycznej. Na tym polu działa też wiele innych organizacji: Alliance to Save Energy; International Institute for Energy Conservation, National Association of Energy Service Companies. Instytucje te cieszą się silnym wsparciem biznesu, który finansuje ich badania i współpracują z administracją amerykańską, która czerpie wiedzę z ich analiz i rekomendacji.

Ciałem quasi-rządowym jest Narodowe Stowarzyszenie Państwowych Urzędników ds. Energii (National Association of State Energy Officials - NASEO), założone w 1986, które jest organizacją non profit, skupiającą urzędników federalnych i stanowych z dziedziny energii i przedstawicieli przedsiębiorstw prywatnych i organizacji publicznych. Na podstawie ich analizy i rekomendacji dla amerykańskiego rządu powstał ten tekst.

Podsumowując - od ponad 20 lat amerykańskie państwo ma klarowną wizję, jak promować swój biznes efektywności energetycznej. Pracuje nad tym wytrwale i osiąga znaczące sukcesy. W świecie są instalowane wysoko rozwinięte technologie „made in USA”, a w kraju przybywa dobrze płatnych miejsc pracy.

Tylko uczyć się i naśladować.

ciąg dalszy...

- - -
wrzesień 2011

[1] „Opportunities for international policy and program development” 1998 r. - analiza National Association of State Energy Officials (NASEO) - grupy amerykańskich emerytowanych i aktualnych urzędników państwowych i stanowych, a także przedstawicieli przemysłu, opracowała strategię wyjścia na rynek światowy z produktami nowoczesnego przemysłu pracującego dla branży energetycznej.

Tematy: 

skomentujesz?

Filtered HTML

  • Use [fn]...[/fn] (or <fn>...</fn>) to insert automatically numbered footnotes.
  • Allowed HTML tags: <a> <i> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <font> <dt> <blockquote> <img> <center> <strong> <em> <u> <b> <span> <bgcolor> <del> <strike>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.