Rynek nowej energii poprzez koszty zewnętrzne

Pierwsze próby wprowadzenia energii odnawialnej w latach 70-tych nie powiodły się. Wysiłki prezydenta Nixona i Cartera poszły na nic, a gdy ceny ropy upadły w 1986 roku - wszyscy zapomnieli o drogiej i nieskutecznej energii odnawialnej. Pojawił się wkrótce prezydent Reagan, który preferował rynek jako regulatora rozwoju energii i dążył do globalnej liberalizacji i prywatyzacji sektora.

W takich warunkach konieczne było współdziałanie biznesu, gdyż państwo w sferze energii nie dominowało już (czy było z niej wypychane). Żeby pomysły na nowe rodzaje energii ze źródeł nie-kopalnych mogły działać, potrzebny był mechanizm wykreowania rynku, na którym mógł działać biznes. Cel taki osiągnięto przez zastosowanie mechanizmu "kosztów zewnętrznych". Jednym z nich jest emisja CO2, ale może nim być także "premia ryzyka" (na drugim wykresie, na rynku ropy naftowej może to być np. "fear factor" jako czynnik podnoszący ceny ropy). Takie zewnętrzne elementy wyrównują warunki gry ("level playfield") dla takich źródeł energii jak słoneczna, z wiatru czy morska - nie mogących konkurować bez takich podpórek.

Mechanizm ten dobrze ilustruje schemat przedstawiony przez Międzynarodową Agencję Energii w World Energy Outlook 2011.

IEA_green-koszty-zewnetrzne-WEO2011_A.jpg

Jak widzimy, energia odnawialna nie może konkurować z tradycyjną (proporcje są tutaj zafałszowane, że są znacznie gorsze dla nowej energii można przekonać się choćby tutaj: "Prosumencka energia tania nie będzie"). Aby działały rynki, czyli biznes, trzeba podnieść cenę - wchodzą więc w grę wyższe ceny i koszty zewnętrzne. Za pewien czas być może koszty nowej energii spadną. Dobrze wyraża to też inna wersja tego ideogramu:

IEA_Renewable_Energy_Competetivness_2012_A.jpg

Innym czynnikiem budowania przewag dla niekonkurencyjnych ekonomicznie źródeł energii może być także proces licencjonowania czy wydawania pozwoleń. Jednym źródłom można wydawać szybciej, innym woniej. Tego właśnie domagają się zwolennicy i dostawcy drogiej, ale odnawialnej energii. Ciągły nacisk na skrócenie biurokratycznej mitręgi ("red tape") dla wiatraków, solarów czy innych tego rodzaju źródeł.

Ale co będzie, jak spadną koszty ropy, gazu, węgla? Już niektóre spadają...

P.S. O całym sztafażu środków stosowanych dla uprzywilejowania rodzajów energii, które od dziesiątkach lat preferencji i obietnic nie mogą osiągnąć konkurencyjności, wkrótce...

Szerszy kontekst: "Surowce kopalne a alternatywne źródła energii (wykład)"

- - -
źródło: IEA WEO 2011, IEA deploying renewables 2011

Tematy: 

Komentarze: 2

Foodstamps/zpomogi w USA otrzymuje 47.7 miliona obywateli

Dywagacja o wyzszosci HARD DATA nad medialna fikcja.

A propo dobrobytu w USA.

http://www.fns.usda.gov/pd/34SNAPmonthly...

While hardly presented by the mainstream media with the same panache dedicated to the monthly ARIMA-X-12 seasonally-adjusted, climate-affected, goal-seek devised non-farm payroll data, the three month delayed Foodstamp number is according to many a far greater attestation to the "effectiveness" of the Obama administration to turn the economy around. And far greater it is: since his inauguration, the US has generated just 841,000 jobs through November 2012, a number is more than dwarfed by the 17.3 million new foodstamps and disability recipients added to the rolls in the past 4 years. And since the start of the depression in December 2007, America has seen those on foodstamps and disability increase by 21.8 million, while losing 3.6 million jobs. End result: total number of foodstamp recipients as of November: 47.7 million, an increase of 141,000 from the prior month, and reversing the brief downturn in October, while total US households on foodstamps just hit an all time record of 23,017,768, an increase of 73,952 from the prior month. The cost to the government to keep these 23 million households content and not rising up? $281.21 per month per household.

Laczac wyrazy ubolewania dla wszystkich wielbicieli medialnego wizerunku ameryki

Ziuk

Tendankieta

Panie Andrzeju. Pytanie:
Koszty zewnętrzne są...
a) właściwie wliczone
b) sztucznym zabiegiem

To jak pytanie:
Ropa jest:
a) niezbędna
b) potrzebna

Pozdrawiam
BD