Nabucco

Projekt rurociągu łączącego Europę ze złożami gazu w Iranie.

Projekt prowadzony przez konsorcjum pięciu firm: Botas (Turcja), Bulgargaz (Bułgaria), Transgaz (Rumunia), MOL (Węgry) i OMV Gas (Austria).

Przewidywane:
- długość rurociągu: 3,400 km
- termin: ok. 2015 rok
- przebieg: Turkmenistan - Turcja-Bałkany, Węgry i Austria.
- pojemność: (Turcja) - 30 - 40 mld m3
- odbiór przez kraje tranzytowe: 8 - 10 mld m3
- dostawy do Baumgarten (Austria) - 17 - 20 mld m3
- inwestycja 4,4 mld Euro
- rozpczęcie inwestycji: połowa 2006 roku
- rozpoczęcie tranzytu: koniec 2009 roku

Gazociąg Nabucco ma połączyć zasoby rejonu Morza Kaspijskiego i Iranu z krajami środkowej Europy (do Austrii). Ma umozliwić dostawy do 30 miliardów metrów3 gazu ziemnego rocznie.

Gaz de France planuje inwestycje 4.6 miliarda Euro dla sfinansowania 30 percent ptego przedsięwzięcia.

Gazprom przedstawiał kontrprojekty wykorzystania gazu z "Blue Stream" i przedłużenia tego rurociągu przez Turcję do Węgier. Poprzez związki w firmach dystrybucyjnych mógłby dysponować częścią gazu także z Nabucco.

Tematy: 

Komentarze: 2

Gucio z Montrealu's picture

Przewidywania kosztu Nabucco ...

... co prawda z 2006 były:

/ ... - inwestycja 4,4 mld Euro ... /

Ale, jak widać, już wtedy G de F planował: /... inwestycje 4.6 miliarda Euro dla sfinansowania 30 percent ptego przedsięwzięcia. ... /...

Jeżeli chodzi o to samo, to przewidywania francuskie z tamtych czasów (i wynikającej z tego całości na około 15 Mld €) wydają mi się być bardziej prawdopodobnymi ...

Ciekawe - że jeszcze nie tak dawno temu żonglowało się setkami milionow a teraz już miliardami i zaczyna się ich dziesiątkami - skąd się one biora? - Wirtualne czy masowo drukowane ? ... I czy końcowych odbiorców (coraz liczniej bezrobotnych) będzie stać na ich zapłacenie? ...

Gucio z Montrealu

Koszty Nabucco a klimat

Zauważyłem taką prawidłowość, im bardziej rosną koszty Nabucco tym bardziej spadają koszty inwestycyjne Nord Stream'u i South Stream'u oraz eksploatacyjne Blue Stream'u. Rzecz godna uwagi, czyżby morza wysychały z powodu zmian klimatycznych?
qwerty